Verhuur

Plan vermogensaanwasbelasting

Amber Matton23 juni 2022

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te heffen over het werkelijk rendement in box 3. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Wat houdt dat in?

Vermogen is jarenlang op een bepaalde manier belast. Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist vrij weinig betaalden. Er komt daarom waarschijnlijk vanaf 2025 een nieuw systeem waarbij het kabinet belasting gaat heffen over het rendement dat mensen werkelijk hebben behaald. Daarbij willen ze ook het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor. Alle opties die zijn onderzocht hebben naast voordelen ook nadelen. Dit betekent dat het kabinet de komende tijd nog lastige keuzes zal moeten maken.

Vastgoedbeleggers

Een voor vastgoedbeleggers principieel en zeer vergaand punt is de keuze van de staatssecretaris voor het instrument van de vermogensaanwasheffing. Hierbij wordt de waardeontwikkeling van het vermogen van jaar op jaar vastgesteld én belast ongeacht of die waardeontwikkeling door middel van verkoop is gerealiseerd. In jaren met sterk stijgende vastgoedwaardes kan dit ertoe leiden dat de vermogensrendementsheffing hoger is dan wat de verhuur van het vastgoed na aftrek van de exploitatiekosten heeft opgebracht. Als een vastgoedbelegger in dat geval niet over andere, meer liquide vormen van vermogen beschikt zal hij het vastgoed eerst moeten verkopen om de vermogensrendementsheffing te kunnen betalen. Hier staat tegenover dat in de jaren waarin sprake is van waardedaling van het vastgoed, de vastgoedbelegger een fiscaal compensabel verlies opbouwt dat kan worden verrekend met over voorgaande jaren behaald en/of de toekomst te behalen rendement dat in Box3 wordt belast.

En nu?

Om weer goed belasting in box 3 te kunnen heffen in 2023 en 2024, is spoedwetgeving nodig. Het kabinet stelt voor om deze spoedwetgeving aan te laten sluiten bij de uiteindelijke vormgeving van het rechtsherstel. Er is nog onderzocht of het mogelijk is per 2023 een vermogensbelasting in te voeren, maar dit was uitvoeringstechnisch niet haalbaar. Een tijdelijke vermogensbelasting is niet logisch wanneer vanaf 2025 het werkelijk rendement op basis van vermogensaanwas belast gaat worden.


Toekomst (2025 en verder)

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Hoe dit nieuwe stelsel eruit kan zien, is ook naar de Kamer gestuurd. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Zo wordt de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Op deze manier wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen.

Bron: Rijksoverheid en Vastgoed belang


Deel het artikel


Recente artikelen

Ben je nieuwsgierig?

Neem dan contact op met Amber Matton
© Copyright Matton Residence 2024. Alle rechten voorbehouden.
Have a cookie

Matton Residence gebruikt Google Analytics om te begrijpen hoe je de site gebruikt en manieren te vinden om je ervaring te verbeteren.